Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Σκέψη...


Αντίληψη: Σύνθετη ψυχική λειτουργία με την οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώση ενός αντικειμένου του εσωτερικού ή εξωτερικού κόσμου.

ΕΤΥΜ.: Η λέξη προέρχεται από το ρ. αντιλαμβάνομαι και σημαίνει στα αρχαία λήψη ενός πράγματος σε αντάλλαγμα κάποιου άλλου.

ΣΥΝΩΝ.: εντύπωση, κατανόηση, ευφυΐα, σκέψη, γνώση.
ΑΝΤΙΘ.: έλλειψη, αισθήσεων, αναισθησία, νάρκωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: